intercode.biz
  • Home
  • Biznes
  • Audyt bezpieczeństwa informacji – dlaczego warto korzystać z usług ekspertów
Biznes IT i komputery

Audyt bezpieczeństwa informacji – dlaczego warto korzystać z usług ekspertów

Audyt bezpieczeństwa informacji to szereg działań mających na celu identyfikację zagrożeń w zakresie ochrony informacji w różnego rodzaju organizacjach publicznych, instytucjach i przedsiębiorstwach czy mniejszych firmach. Obecnie rynek dysponuje usługami wykwalifikowanych ekspertów w tej dziedzinie. Dlaczego warto skorzystać z ich pomocy?

Czym jest audyt bezpieczeństwa informacji

Audyt bezpieczeństwa informacji jest złożonym procesem, który ma na celu dokładne zidentyfikowanie zagrożeń prowadzących do utraty poufności, integralności oraz dostępności informacji. W szczególności dedykuje się go organizacjom, instytucjom i przedsiębiorstwom, dla których zarówno posiadane, jak i przetwarzane informacje mają wysoce istotne znaczenie. Należy tutaj przede wszystkim wskazać firmy posiadające tajne procedury, technologie, dane bądź receptury, których poufność decyduje o powodzeniu prowadzonych działań biznesowych. Dedykowane są one także organizacjom przetwarzającym  różnego rodzaju dane medyczne, a także wysoce wrażliwe dane o charakterze osobowym lub finansowym.

Zachowanie najwyższego poziomu ochrony oraz bezpieczeństwa informacji powinno stanowić jeden z głównych priorytetów jeśli chodzi o funkcjonowanie każdej organizacji. Audyt bezpieczeństwa informacji pozwala określić w jakim stopniu dana organizacja spełnia założone wcześniej kryteria w tym zakresie. 

Co obejmuje audyt bezpieczeństwa informacji?

Audyt charakteryzuje bardzo szeroki zakres prac. Wynika to z faktu, iż na bezpieczeństwo informacji oddziałuje bardzo dużo czynników, poczynając od bezpieczeństwa fizycznego, aż po bezpieczeństwo wdrożonych systemów informatycznych. System zarządzania bezpieczeństwem informacji według normy ISO 27001 najlepiej obrazuje kompleksowy zakres ochrony różnego rodzaju danych. Norma definiuje ponad 100 zabezpieczeń technicznych oraz organizacyjnych, których wdrożenie wymagane jest w każdej organizacji celem zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony o ile oczywiście firma chce się certyfikować w tym obszarze bądź po prostu zależy jej na spełnianiu takich standardów. Wśród zabezpieczeń wyróżniono wiele kategorii, w tym między innymi:

  • polityki bezpieczeństwa informacji,
  • organizacja bezpieczeństwa informacji,
  • bezpieczeństwo zasobów ludzkich,
  • ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem,
  • kopie zapasowe,
  • przesyłanie informacji.

Bardzo szeroki zakres prac, jaki został ujęty w normie, staje się niezbędny w organizacjach, w których bezpieczeństwo informacji jest priorytetowym punktem prowadzonych przez nie działań bądź w organizacjach chcących pozytywnie przejść proces zgodności z normą ISO 27001. Jeśli chodzi o pozostałe instytucje oraz przedsiębiorstwa, obszary poddawane procesowi audytu mogą być ustalane indywidualnie. Przykładem jest Rozporządzenie o Krajowych Ramach Interoperacyjności, która zawiera tylko 14 aspektów odnoszących się do bezpieczeństwa informacji, co stanowi jedynie część wymogów normy.

Czy warto przeprowadzić audyt bezpieczeństwa?

Zacznijmy od kwestii tego czy audyt bezpieczeństwa ma charakter dobrowolny czy jest wręcz konieczny. Jak się okazuje, obowiązek wykonania audytu w kwestiach finansowych może wynikać z obowiązujących przepisów prawnych.  Należy odnieść się tutaj do ustawy Prawa Bankowego i ”Rekomendacji D” utworzonej przez komisję Nadzoru Finansowego (pkt. 22.3). Również instytucje publiczne podlegają wymogom prawnym w kwestiach bezpieczeństwa informacji, zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie wspomnianych już wcześniej Krajowych Ram Interoperacyjności.

Niemniej jednak także tam, gdzie nie postawiono wymogów prawnych, zdecydowanie warto przeprowadzić audyt bezpieczeństwa informacji, szczególnie wtedy, gdy ich utrata może spowodować poważne konsekwencje. Właśnie dla takich potrzeb stworzona została między innymi norma ISO 27001, która ustanawia System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Audyt bezpieczeństwa staje się narzędziem umożliwiającym uniknięcie wszelkich nieprzyjemnych konsekwencji prawnych, finansowych czy wizerunkowych. Co więcej, regularne przeprowadzanie takiego audytu pozwoli na sukcesywne zarządzanie ryzykiem oraz ciągłe udoskonalanie zabezpieczeń odnoszących się do zidentyfikowanych zagrożeń

W tym celu warto skorzystać z pomocy specjalistów z zakresu audytów bezpieczeństwa informacji w celu obiektywnej i niezależnej oceny wdrożonych systemów ochrony oraz dokładnego  określenia stopnia spełnienia założonych kryteriów. Eksperci w swojej dziedzinie prowadzą analizy w oparciu o rozległą wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie, połączone jednocześnie z wytycznymi określonymi w normach i standardach o międzynarodowym charakterze.

Źródło: ISecure – eksperci w ochronie danych osobowych

Related posts

Business intelligence, czyli jak lepiej zarządzać przedsiębiorstwem

Sprzęt asekuracyjny – zabezpiecz osoby pracujące na wysokości

Studia biznesowe – jaki kierunek wybrać?