intercode.biz
  • Home
  • Biznes
  • Jak znaleźć pracowników niepełnosprawnych
Biznes

Jak znaleźć pracowników niepełnosprawnych

Znalezienie odpowiedniego pracownika nie jest prostym zadaniem, szczególnie, gdy prowadzi się dużą firmę. Szukając kogoś kompetentnego, odpowiednio wykształconego, doświadczonego można zgłosić się do powiatowego urzędu pracy, organizacji pozarządowych zajmujących się aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych, zajrzeć do Internetu, lub po prostu zlecić to zadania specjalistom z agencji pracy.

Kandydaci z PUP

Wielu pracodawców planujących dać pracę osobie z orzeczeniem o niepełnosprawności, w pierwszej kolejności swoje kroki kieruje do powiatowych urzędów pracy (PUP). Tam rejestruje się bezrobotne osoby, które według orzeczenia lekarskiego mogą podjąć pracę na przynajmniej pół etatu. W bazie danych bezrobotnych osoby niepełnosprawne opisywane są m.in. pod kątem zaleceń wskazanych przez lekarza – orzecznika. Informacja ta ułatwia skierowanie konkretnej osoby do właściwej pracy. Tymczasem pracodawca, poszukujący pracownika, po zgłoszeniu się do powiatowego urzędu pracy wypełnia specjalny formularz, dzięki któremu wiadomo będzie jakiego specjalisty poszukuje.

Pracownik urzędu kieruje osobę niepełnosprawną do pracy na danym stanowisku, jeśli spełnia ona tzw. twarde wymogi zgłoszenia, czyli dysponuje odpowiednim wykształceniem i kwalifikacjami. Warto podkreślić, że PUP nie informuje pracodawcy o przyczynie, ani stopniu niepełnosprawności danego kandydata.

Organizacje pozarządowe

Źródłem informacji o pracownikach z orzeczeniem o niepełnosprawności są organizacje pozarządowe, które działają na rzecz osób niepełnosprawnych. Pracodawca udając się do takiego miejsca musi sprecyzować swoje oczekiwania względem przyszłych pracowników i podać informacje o tym, że stanowiska w firmie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoba poszukująca pracownika zyskuje możliwość skorzystania z bazy osób szukających zatrudnienia prowadzonej przez daną organizację pozarządową. Można również skorzystać ze wsparcia, jakie organizacja oferuje, i które dotyczy procesu selekcji oraz rekrutacji pracowników.

Organizacje pozarządowe niejednokrotnie prowadzą warsztaty, zajęcia, które mają pomóc osobom niepełnosprawnym znaleźć pracę odpowiadającą ich potrzebom i kwalifikacjom. Tego rodzaju organizacje pomagają wyznaczyć dalszą ścieżkę rozwoju zawodowego, a także otrzymać wsparcie psychologiczne, które nierzadko ma zbawienny wpływ na osobę zmagającą się z osamotnieniem przez swoją chorobę. Pozwala to uwierzyć w siebie i znaleźć wymarzoną pracę.

Ogłoszenie w Internecie

Pracodawca, poszukujący pracownika, może skorzystać z ogólnodostępnych portali internetowych, na których zamieszczane są ogłoszenia niemal z każdej branży. W ten sposób ogłoszenie szybko trafia do zainteresowanych odbiorców.

Zadaniem pracodawcy jest skonstruowanie ogłoszenia zawierającego informacje dotyczące możliwości zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Pracodawca powinien wiedzieć, że tego rodzaju informacja zapraszająca niepełnosprawnych do aplikowania nie powinna znaleźć się w pierwszym akapicie.

Dobrze jest również umieścić w takim ogłoszeniu zdanie informujące zainteresowanych, że budynek firmy dostosowany jest do potrzeb pracowników niepełnosprawnych.

Agencje pracy

Aktualnie na rynku działają agencje pracy, które specjalizują się w poszukiwaniu odpowiednio wykwalifikowanych pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności. Zatrudnieni tam rekruterzy dysponują bazami, w których znajdują się specjaliści z wielu branż, o różnym wykształceniu, doświadczeniu, miejscu zamieszkaniu, w tym osoby, poszukujące pracy zdalnej.

Agencja pracy jest w stanie przeprowadzić cały proces selekcji i rekrutacji pracownika. W razie, gdy wybrany przez rekruterów kandydat nie spełnia wymagań samego pracodawcy, poszukiwanie właściwej osoby jest kontynuowane. Co ważne – w sytuacji, gdy zachoruje jeden z niepełnosprawnych pracowników, niektóre agencje są w stanie szybko znaleźć kogoś na tzw. zastępstwo.

Korzystanie z usług agencji pracy to idealne rozwiązanie dla tych wszystkich, którym zależy na czasie. Przyglądanie tysięcy CV różnych kandydatów, często niespełniających stawianych wymagań, jest czasochłonne. Zlecenie tego zadania komuś, kto robi to na co dzień, to wygoda i gwarancja pozytywnego wyniku całego procesu poszukiwań pracownika z poszukiwanymi umiejętnościami.

Źródło: http://bponetwork.pl/

Related posts

Na czym polega alokacja kosztów na projekty?

Czym jest digital signage i jakie ma zastosowanie?

Podpis elektroniczny w biznesie – czemu warto korzystać?