intercode.biz
 • Home
 • Biznes
 • Komu przysługuje prawo zwolnienia z podatku VAT?
Biznes

Komu przysługuje prawo zwolnienia z podatku VAT?

Niektórzy przedsiębiorcy mają prawo do zwolnienia z podatku VAT. Jest to przywilej, który może dotyczyć wybranej grupy osób prowadzących działalność gospodarczą. Warto dowiedzieć się, czy zakładając nową firmę, mamy możliwość nie płacenia podatku VAT.

Podstawa prawna zwolnienia z VAT dla przedsiębiorców w roku 2019

W myśl ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz.U.2018.0.2174) zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Do wartości sprzedaży, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się:

 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju;
 • odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, z wyjątkiem:
  • transakcji związanych z nieruchomościami,
  • usług, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41,
  • usług ubezpieczeniowych,
  • odpłatnej dostawy towarów, które zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Kiedy należy wnioskować o zwolnienie z VAT?

O zwolnienia z VAT mogą wnioskować firmy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł lub też osoby, które dopiero zaczynają swoją działalność gospodarczą. Osoby te już przy zakładaniu działalności powinny być o tym poinformowane przez swojego księgowego lub doradcy podatkowego. Informacji o tym, czy dany przedsiębiorca może być zwolniony z VAT, można zasięgnąć także w Urzędzie Skarbowym. Są osoby, które nie mają prawa do zwolnienia z VAT-u. Do tej grupy należą bezdyskusyjnie:

 • osoby parające się tworzeniem wyrobów z metali szlachetnych lub ich składowych;
 • przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie doradztwa (np. prawnicy, adwokaci, radcy prawni itp.);
 • jubilerzy;
 • sprzedawcy towarów z akcyzą (wyjątek stanowi sprzedaż energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych oraz samochodów osobowych);
 • sprzedawcy terenów budowlanych, budynków, budowli itp.;
 • sprzedawcy i dystrybutorzy nowych środków transportu.

Co dzieje się z osobami, które utraciły prawo do zwolnienia z VAT-u i czy można ponownie wnioskować o to prawo?

Osoby, które utraciły prawo do zwolnienia z podatku VAT, np. z powodu zmian w PKD lub, gdy wartość sprzedaży przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł, mogą powrócić do tego przywileju, gdy spełnią warunki, które przedstawiono powyżej. Jednakże należy pamiętać, iż, aby ponownie uzyskać takie prawo, musi minąć minimum 12 miesięcy kalendarzowych, licząc od końca roku, w którym dany podatnik, utracił prawo do zwolnienia z VAT. Jeśli po raz kolejny przedsiębiorca przekroczy limit wartości sprzedaży w danym roku podatkowym lub też znów w jego PKD pojawi się działalność, która niweluje możliwość korzystania ze zwolnienia, to wówczas, na powrót jest on podatnikiem VAT.

Naczelnik US może samodzielnie wykreślić daną firmę z rejestru podatników VAT

Zasługującą na uwagę kwestią jest także to, iż Urząd Skarbowy może samodzielnie, na wniosek Naczelnika US, wykreślić danego przedsiębiorcę z obowiązku płacenia podatku VAT. Dzieje się tak, gdy dana osoba ma długotrwale zawieszoną działalność gospodarczą lub/i osiągnęła już wiek emerytalny, co oznacza, iż w niedługim czasie zamknie ona swoją działalność. Wniosek ten nie ma charakteru nieodwołalnego, gdyż w każdej chwili można wnioskować o przywrócenie do bycia podatnikiem VAT.

Warto już dzisiaj sprawdzić, czy mamy możliwość zwolnienia z podatku VAT. Aby obliczyć proporcjonalną kwotę limitu, która do tego uprawnia, można poprosić o pomoc doświadczonego księgowego.  Dzięki temu mamy szansę zmniejszyć wydatki, jakie ponosimy z tytułu opodatkowania VAT-em.

Źródło: http://kancelaria-golebiowska.com.pl

Related posts

Biznes po swojemu

Jak wybrać dobre biuro rachunkowe?

Jak działa nowoczesny biznes?