intercode.biz
  • Home
  • Biznes
  • Największe kryzysy gospodarcze i ich przyczyny
Biznes Przemysł

Największe kryzysy gospodarcze i ich przyczyny

Każdy kryzys jest wysoce niepożądanym zjawiskiem. Jako przeciwieństwo wzrostu gospodarczego, kryzys nie tylko spowalnia rozwój gospodarczy, ale również powoduje jego recesję. Takie załamanie jest wysoce radykalne w skutkach – wiele przedsiębiorstw upada, pojawiają się grupowe zwolnienia, masowa utrata miejsc pracy i redukcja etatów. Spadek płac i zatrudnienia, wzrost bezrobocia, a w efekcie również spadek konsumpcji i inwestycji – te kwestie, w czasie kryzysu, dotykają nie tylko dużych przedsiębiorstw i gospodarki państwowej, ale również każdego z nas. Jednak depresje gospodarcze to nic nowego i niestety w świetle globalnej gospodarki zdarzają się dość często. W samym tylko XX wieku miało miejsce aż 10 kryzysów gospodarczych o dużej skali. Jakie recesje możemy określić jako największe i co było ich powodem?

Wielki kryzys w latach 1929–1933

Ten największy kryzys w dobie kapitalizmu objął niemal wszystkie gałęzie przemysłu i dosięgnął skutkami prawie wszystkie kraje świata (z wyłączeniem ZSRR). Rozpoczął się w tzw. Czarny czwartek, 29 października, kiedy to na giełdzie w Nowym Yorku wybuchła panika. Jej przyczyną był nagły spadek cen akcji, po tym, jak pękła bańka spekulacyjna. Jak do tego doszło? Otóż, wzrost cen akcji umożliwiał ich posiadaczom zaciąganie kredytów pod ich zastaw, tylko po to, by nabywać jeszcze więcej akcji. Jednak, w końcowym etapie liczba nowych inwestorów była zbyt mała, by podtrzymać wzrost cen akcji, a to doprowadziło do ich nagłego spadku. Ludzie zaczęli masowo wyprzedawać swoje akcje chcąc uniknąć strat, w efekcie tego wartość większości akcji spadła niemal do zera, inwestorzy zostali z niczym, dłużnicy zbankrutowali, podobnie jak wiele banków. Krach rozprzestrzenił się na cały świat niczym choroba.

Kryzys naftowy z 1973 roku

Kryzys paliwowy objął swoim skutkami wszystkie dziedziny gospodarki w wysoko uprzemysłowionych krajach uzależnionych od ropy naftowej. Jego przyczyną był gwałtowny wzrost cen ropy na światowych rynkach, po tym, jak państwa zrzeszone w OAPEC nałożyły embargo na Stany Zjednoczone po wybuchu wojny izraelsko-arabskiej w 1973 r. Na kolejny szok naftowy wystarczyło poczekać sześć lat. Kryzys wybuchł w 1979 r. i wywołany został islamską rewolucją w Iranie. Ceny ropy skoczyły drastycznie, gdy kraj ten wstrzymał eksport tego surowca.

 Kryzys finansowy

Kryzys finansowy od 2007 r.

Ten ogólnoświatowy kryzys gospodarczy spowodowany był hossą na rynku kredytów hipotecznych. Banki ze Stanów Zjednoczonych udzielały tego rodzaju kredytów cechujących się wysokim ryzykiem spłaty, gdyż udzielano ich osobom, których możliwości finansowe były niewystarczające. Skala problemu ujawniła się, gdy znacząco wzrosły odsetki tego rodzaju kredytów. Wielu kredytobiorców nie potrafiło spłacać hipotek, a te z kolei zostały sprzedane przez pożyczkodawców i banki inwestorom z całego świata. W efekcie tego krachu w krajach rozwiniętych w 2007 roku przejęto niemal 1,3 miliona domów i zlikwidowano ok. 7 mln miejsc pracy w ciągu zaledwie 6 lat. Światowe straty wynikające z tego kryzysu w roku 2012 roku szacowane były na 15 bln dolarów. Polska przetrwała ten światowy kryzys notując jedynie spowolnienie gospodarcze, podczas gdy większość państw dotykała regresja.

Choć większość światowych kryzysów było wynikiem krachu w USA, to jednak zdarzały się też takie, które swoje źródło miały w Europie. Dla przykładu, wycofanie funta szterlinga z mechanizmu ERM w 1992 roku, przeszło do historii jako Czarna środa i zapoczątkowało bardzo silny spadek wartości funta. Z pewnością wielu ówczesnych posiadaczy brytyjskich pieniędzy postanowiło te wahania przeczekać i odłożyć posiadane nominały na lepsze lata. Warto pamiętać, że kapitał ulokowany w funtach można upłynnić udając się do wiarygodnych instytucji prowadzących skup wycofanych funtów, na przykład za pośrednictwem strony https://staragotowka.pl/bezpiecznie-wymienic-stare-funty-polsce/. Wymiana starych funtów nie musi być skomplikowana i dokonać jej można nawet u dealerów prowadzących skup starych banknotów przez Internet.

Related posts

Przedsiębiorstwa inwestujące w fotowoltaikę

Pomysł na ogródek restauracyjny: elegancki namiot imprezowy

Kiedy niszczyć a kiedy przechowywać?