intercode.biz
  • Home
  • Biznes
  • Odszkodowanie za dekret Bieruta – zwiększ swoje szanse na rekompensatę
Biznes

Odszkodowanie za dekret Bieruta – zwiększ swoje szanse na rekompensatę

Ustawa z roku 1945 do dziś wzbudza wiele kontrowersji. Zgodnie z zapisem wszystkie grunty na obszarze miasta stołecznego Warszawy przeszły na własność gminy m. st. Warszawy. Tzw. dekret Bieruta dotyczył wszystkich gruntów położonych na terenach warszawskich bez względu na lokalizację, sposób użytkowania i przeznaczenie nieruchomości. Po wielu kolejnych zmianach oraz na mocy ustawy z dnia 20 marca 1950 roku, grunty te przeszły na własność Skarbu Państwa. Kolejne zmiany w ustroju i kolejne władze zmieniały poszczególne zapisy, by w roku 1990 tereny te wróciły we władanie miasta stołecznego Warszawy.

Prawa właścicieli

Na mocy dekretu Bieruta dotychczasowi właściciele dostali prawo do wystąpienia z wnioskiem o możliwość wieczystej dzierżawy lub zabudowy na terenach przejętych przez miasto. Jeśli plan zabudowy miasta nie kolidował z planem wnioskodawcy, miasto miało przychylać się pozytywnie do rozpatrzenia wniosku. Jeśli jednak w uzasadnionych przypadkach nastąpiła odmowa i wniosek został odrzucony, dotychczasowy właściciel otrzymywał prawo wieczystej dzierżawy lub prawa do zabudowy innego gruntu. Mógł również uzyskać stosowne odszkodowanie. Budynki i inne mienie znajdujące się na gruntach przejętych przez m. st. Warszawę, pozostawały własnością dotychczasowych właścicieli. Stanowiło to wyjątek od reguły, która zakłada, że własność gruntu jest związana z własnością budynku.

Ewolucja przepisów na przestrzeni lat a uprawnienia właścicieli

Przez lata od momentu wejścia w życie ustawy, przepisy ciągle się zmieniały, a zmiana sytuacji prawnej ciągle ewaluowała. Coraz częściej odmawiano wnioskodawcom, tłumacząc, że przejęte grunty są niezbędne dla celów użyteczności publicznej. Współcześni spadkobiercy byłych właścicieli dochodzą swoich praw na drodze sądowej. Starają się odzyskać majątek, jednak procedura jest czasochłonna. Sprawy często się komplikują, a zawiłość dokumentacji może przytłoczyć. Choćby potrzeba uzyskania potwierdzenia nieważności decyzji o odmowie na wniosek o wieczystą dzierżawę. Ponadto zwrot nieruchomości nie zawsze jest możliwy. Na przestrzeni lat mnóstwo się zmieniło. Wcześniej atrakcyjne lokalizacje zmieniły swoją wartość, czasem działki uległy podziałowi lub powstały budynki, których zburzenie nie jest dziś możliwe. W takiej sytuacji pozostaje tylko sprawa odszkodowania. Czasem spadkobiercy lub byli właściciele mają już tylko prawo do pierwszeństwa nabycia nieruchomości.

Szansa na zwrot nieruchomości lub uzyskanie odszkodowania

Nie wszyscy znamy się na zawiłościach prawnych. Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na uzyskanie odszkodowania za dekret Bieruta, skontaktuj się z doświadczoną kancelarią radców prawnych. Prawo budowlane i obsługa prawna nieruchomości wymaga dogłębnej wiedzy w tej dziedzinie. Kancelarie zajmujące się sprawami o odszkodowanie za wywłaszczenie taką wiedzę posiadają i są w stanie przejąć sprawę na każdym etapie postępowania. Radcowie zgromadzą również niezbędną dokumentację i mogą reprezentować spadkobiercę zarówno w sądzie, jak i w urzędzie. Po wyeliminowaniu bezprawnych orzeczeń administracyjnych, kancelaria przystępuje do procedur zmierzających do zwrotu nieruchomości lub – jeśli już to nie jest możliwe – do rekompensaty w formie odszkodowania. Należy dodać, że prawnicy często mogą starać się o dodatkowe odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z danej nieruchomości, jeśli organy państwowe zawiodły i nie wykazały się należytym nakładem poczynionym w celu rozwiązania sprawy.

Oddanie sprawy roszczeniowej w ręce kancelarii to najlepsze rozwiązanie. W tym celu należy umówić się na konsultację, na której zostanie przeprowadzona weryfikacja oraz rokowania skuteczności dochodzenia swoich roszczeń.

Related posts

Czy własna firma to wyłącznie same zalety?

Czym jest digital signage i jakie ma zastosowanie?

Jak znaleźć pracowników niepełnosprawnych