intercode.biz
  • Home
  • Biznes
  • Sprowadzanie towarów z UE – co warto wiedzieć?
Biznes

Sprowadzanie towarów z UE – co warto wiedzieć?

Przynależność Polski do Unii Europejskiej otworzyła nowe możliwości dla osób importujących towary z zagranicy. UE to wspólnota ekonomiczna i polityczna, dla której jednolity rynek jest głównym poziomem współpracy między państwami. Aby uzyskać unitarny rynek, wspólnota gwarantuje zachowanie i przestrzeganie czterech swobód – przepływu osób, towarów, usług i kapitału. Ten zapis w prawodawstwie unijnym umożliwia mieszkańcom krajów członkowskich nieograniczone poruszanie się, podejmowanie zatrudnienia czy zmianę miejsca zamieszkania oraz prowadzenia handlu na całym jej terenie.

Dzięki swobodnemu przepływowi towarów, ich importowanie towarów z UE jest łatwiejsze i optymalnie funkcjonujące. Redukuje to także bariery handlowe, takie jak opłaty celne, które zniesiono na całym terytorium UE. Dotyczy to jednak wyłącznie transakcji dokonywanych między państwami członkowskimi. Swoboda przepływu towarów zniosła również limity wielkości przewożonych dóbr oraz większość ograniczeń handlu. Restrykcje mogą obecnie dotyczyć jedynie produktów niekorzystnie wpływających na zdrowie ludzi, stan środowiska lub bezpieczeństwo. Oprócz tego możliwe jest nałożenie podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe lub alkoholowe.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów odbywa się najczęściej drogą lądową, poprzez transport drogowy. Zapewnienie swobody w poruszaniu się po terenie wspólnoty pozwala na większą elastyczność i lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich i środków transportu do optymalizowania tras. Zazwyczaj do przewożenia dużej ilości lub ciężkich ładunków wykorzystuje się ciężarówki.

Rozliczenia podatkowe Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów (WNT)

WNT to zakup i przywóz towaru z kraju Unijnego, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Transakcje dokonywane w ramach WNT związane są z koniecznością naliczenia i zapłaty podatku VAT oraz, w niektórych przypadkach, również akcyzy. Podstawową stawką VAT jest 23%, jednak zdarzają się towary o niższej stawce – 8%, 5%,3% lub 0%. Podstawą opodatkowania jest wszystko, co składa się na wartość zakupu, czyli cena towaru, ubezpieczenie, koszt transportu, prowizje. VAT należny do transakcji WNT podlega odliczeniu, tak jak standardowe transakcje zakupów krajowych. W przypadku Wewnątrzwspólnotowego Nabycia Towarów wielkość podatku naliczonego i należnego zazwyczaj jest równa, co oznacza brak faktycznej konieczności uiszczania go od transakcji dokonywanych na terenie UE. Aby móc przemieszczać towary między krajami UE z możliwością odliczenia VAT, należy sprawdzić kontrahenta w systemie VIES, który informuje o posiadaniu przez niego aktywnego numeru VAT-UE oraz samemu taki numer posiadać. Jest to koniecznie, aby transakcja została uznana przez Urząd Skarbowy jako WNT a nie zwykły, opodatkowany import. Transakcja dokonywana w ramach WNT musi być także odpowiednio udokumentowana fakturą oraz dokumentem związanym z dostawą towaru – listem przewozowym CMR, który stanowi potwierdzenie dostarczenia towaru do nabywcy.

Nabycie i przywożenie towarów z zagranicy, dokonywane między podmiotami z krajów UE zostało znacznie ułatwione dzięki swobodzie przepływu towarów. Aktualne przepisy w tym zakresie nie kontrolują w żaden sposób obrotu między nimi. Zlikwidowano więc bariery celne na wewnętrznych granicach UE i pozostawiono jedynie kontrole jakości i bezpieczeństwa dóbr na jej zewnętrznych granicach. Towar dopuszczony do obrotu lub wyprodukowany w UE może być przedmiotem legalnych transakcji na całym jej terenie, co zapewniają harmonijne i niedyskryminujące przepisy podatkowe regulujące Wewnątrzwspólnotowe Nabywanie Towarów.

Inspirowane: Maxx10group.pl – hurtownia internetowa

Related posts

Odszkodowanie za dekret Bieruta – zwiększ swoje szanse na rekompensatę

Wyburzasz ścianę lub budynek? Czego będziesz potrzebować?

Podpis elektroniczny w biznesie – czemu warto korzystać?