intercode.biz
  • Home
  • Biznes
  • Studia biznesowe – jaki kierunek wybrać?
Biznes Life Style

Studia biznesowe – jaki kierunek wybrać?

Podstawowym celem kształcenia na studiach biznesowych jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów do prawidłowego postępowania najtrudniejszych sytuacjach kryzysowych w przedsiębiorstwie. W Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej znajdziesz wiele interesujących kierunków studiów przygotowujących do prowadzenia biznesu, analizowania danych i prawidłowego zarządzania zasobami ludzkimi.

Studia podyplomowe MBA – dla kogo są niezbędne?

Studia podyplomowe MBA są opcją, na którą powinni postawić pracownicy zajmujący średnie i wyższe stanowiska menedżerskie. Zajęcia odbywają się z udziałem teoretyków i praktyków od lat działających w branży biznesowej. Autorski program studiów oferowany przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej pozwala dopasować zakres kształcenia do aktualnej sytuacji na rynkach polskich i światowych.

Executive MBA – program studiów podyplomowych dla średniej i wyższej kadry menedżerskiej

Studia na tym kierunku oferują praktyczne podejście dotyczące branży biznesowej. Umożliwiają zrozumienie technologii przyszłości, z naciskiem na zaznajomienie studentów z zagranicznymi praktykami postępowania w biznesie, które okazują się najskuteczniejsze w osiągnięciu sukcesu. Duży nacisk kładziony jest na indywidualny rozwój osobisty, jak i innowacyjności, które można wprowadzić do przedsiębiorstwa. Studia otwierają nowe horyzonty, pozwalają zrozumieć najnowsze trendy i wyznaczyć standardy w profesjonalnej działalności biznesowej.

MBA Digital Transformation – program studiów dla osób zainteresowanych najnowocześniejszymi technologiami informacyjnymi niezbędnymi we współczesnych firmach

W trakcie studiów MBA Digital Transformation można zdobyć praktyczną wiedzę na temat technologii informacyjnych oraz z zakresu prawidłowego uzasadniania decyzji biznesowych.

Specjaliści IT, menedżerowie średniego szczebla oraz przedstawiciele wyższej kadry kierowniczej będą w stanie po tych studiach rozwiązywać złożone problemy biznesowe przy wykorzystaniu najnowszych technik, metod i narzędzi. Zrozumieją zasady działania zaawansowanych technologii IT, jak i nauczą się projektować i wdrażać skuteczne plany projektu. Studia dostarczą również wiedzy na temat wdrażania zaawansowanych projektów informatycznych.

MBA Finance & Technology – program studiów dla menedżerów, kadry kierowniczej, właścicieli firm, doradców biznesowych

Po studiach na tym kierunku zrozumiesz wiele procesów biznesowych, które wpływają na sukces w strategicznym zarządzaniu firmą. Analizowanie informacji finansowych i niefinansowych z różnych obszarów gospodarki nie będzie problematyczne, tak samo jak właściwy dobór narzędzi i rozwiązań technologicznych mających wpływ na proces rozwoju firmy. Dowiesz się, jak zarządzać podatkami i płynnością finansową. Tworzenie planów finansowych zagwarantuje twojej firmie sukces na rynku krajowym i międzynarodowym, ponieważ planowane inwestycje będą przemyślane.

Wybierz studia biznesowe dopasowane do branży, w jakiej działasz

Powyżej przedstawiliśmy jedynie przykłady studiów biznesowych, z których możesz skorzystać w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Jest tego więcej, z nastawieniem na różne gałęzie biznesu. Możesz szkolić się także m.in. z energetyki odnawialnej, badań klinicznych czy sztucznej inteligencji.

Related posts

Jak działa nowoczesny biznes?

Na czym polega alokacja kosztów na projekty?

Główne rodzaje wideł do wózków widłowych