intercode.biz
  • Home
  • Medycyna
  • Jak chronić się przed zakażeniami w gabinetach medycznych?
Medycyna

Jak chronić się przed zakażeniami w gabinetach medycznych?

Korzystamy z gabinetów medycznych po to, żeby się wyleczyć czy zdiagnozować, niejednokrotnie również w nagłych wypadkach, a czasem dobrowolnie decydujemy się na zabiegi w takich gabinetach w celu poprawy estetyki naszego ciała czy dokonania drobnych korekt i poprawek. Czujemy wtedy niepewność, a nawet strach przed ukłuciami, bolesnymi badaniami, nieznanymi urządzeniami, martwimy się wynikami badań, a jednak nie zawsze zastanawiamy się nad tym, czy sam pobyt w gabinecie medycznym jest dla nas bezpieczny. Tymczasem istnieją niepokojące dane sugerujące, że w szpitalach nawet do 20% pacjentów podlega przedłużonej hospitalizacji tylko ze względu na występowanie zakażeń szpitalnych. Z jednej strony fakt, że pacjenci nie biorą tego faktu pod uwagę, jest zupełnie zrozumiały – to w gestii personelu medycznego i sprzątającego powinno być dbanie o odpowiednią higienę – ale z drugiej strony, jeśli jako pacjenci mamy możliwość zmniejszenia ryzyka wystąpienia infekcji i zakażeń, to czy nie powinniśmy z niej skorzystać?

Źródła zakażeń – w jaki sposób możemy się zarazić?

Warto pamiętać, że infekcje przenoszą się rozmaitymi drogami, dlatego też ochrona przed zakażeniem powinna być wielotorowa. Najpowszechniejsze sposoby przenoszenia zakażeń to:

  • Droga kropelkowa – mikroorganizmy podróżują z lekarza na pacjenta wraz z drobinkami śliny, uwalnianymi z ust chociażby podczas rozmowy
  • Dotyk – jeśli lekarz najpierw dotykał zmian skórnych jednego pacjenta, a następnie tą samą częścią ciała czy nawet ubrania dotknął kolejnego pacjenta, przeniósł równocześnie drobnoustroje odpowiedzialne za chorobę pierwszego pacjenta – wystarczy, że pacjent drugi ma nawet drobną rankę albo wspomniane drobnoustroje dostaną się do jego ust
  • Poprzez powietrze – mikroorganizmy są na tyle lekkie, że przenoszą się również wraz z ruchem powietrza, a jeśli pacjent ma nieosłonięte rany i trafią do niej odpowiednie bakterie, możemy być niemal pewni, że rana ulegnie zakażeniu
  • Poprzez kontakt z odpadami medycznymi – wiąże się to z niedostatecznym poziomem higieny w danej placówce.

Odpady medyczne – co powinniśmy wiedzieć?

Odpady szpitalne to wszelkiego rodzaju substancje powstające podczas leczenia, diagnozowania czy zapobiegania chorobom w działalności medycznej, a także podczas eksperymentów w laboratoriach medycznych. Zarówno definicja, jak i zasady postępowania z takimi odpadami są określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi. Według tego rozporządzenia utylizacja odpadów medycznych nie może przebiegać w spalarniach odpadów komunalnych, zabrania się również gromadzenia ich na składowiskach śmieci. Utylizacja odpadów medycznych zakaźnych przebiega poprzez unieszkodliwienie ich w procesie spalania w spalarniach odpadów niebezpiecznych, stosuje się także takie metody jak autoklawowanie czy różnego rodzaju obróbki fizyczno-chemiczne. To, co jest ważne z punktu widzenia pacjenta, to wiedza o tym, że odpady medyczne to nie tylko zużyte strzykawki, fragmenty tkanek czy opatrunki, ale też przedmioty codziennego użytku, jak pościel i ubrania jednorazowe.

Jak możemy zwiększyć swoje bezpieczeństwo?

Po pierwsze warto zwracać uwagę na pracę personelu medycznego. Nasze podejrzenia powinno wzbudzić, jeśli lekarz czy pielęgniarz nie zmieniają rękawiczek przed badaniem każdego pacjenta (nie mówiąc już o sytuacji, gdy rękawiczek w ogóle nie zakładają!) bądź niepotrzebnie dotykają mnóstwa przedmiotów wokół siebie, w tym np. właśnie naszej pościeli. Także aparatura medyczna powinna być dezynfekowana przed każdym użyciem, a narzędzia jednorazowe wyjęte z opakowania dopiero tuż przed przeprowadzeniem zabiegu z ich wykorzystaniem. Podobnie ubrania jednorazowe potrzebne zwykle przed zabiegami czy operacjami powinniśmy dostać w opakowaniu. Unikajmy również spędzania dużej ilości czasu w miejscach, gdzie przebywa dużo pacjentów, gdyż w ten sposób zwiększamy prawdopodobieństwo, że czymś się zarazimy. Koniec końców wszystkie placówki medyczne mają służyć naszemu zdrowiu – przestrzeganie zasad higieny pracy sprawia, że dodatkowo temu zdrowiu nie szkodzą. Dobrze jest mieć tego świadomość.

Related posts

Jak dbać o aparat słuchowy?

Kiedy wykonać USG węzłów chłonnych?

Tkanka tłuszczowa oporna na ćwiczenia – jak się jej pozbyć?