intercode.biz
  • Home
  • Przemysł
  • Sprzęt asekuracyjny – zabezpiecz osoby pracujące na wysokości
Biznes Przemysł

Sprzęt asekuracyjny – zabezpiecz osoby pracujące na wysokości

Pracownicy wykonujący obowiązki na wysokości muszą czuć się pewnie i bezpiecznie. Aby zapewnić im to poczucie, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie ich zdrowia oraz życia. Najlepszym narzędziem do tego celu jest sprzęt asekuracyjny. Odpowiednie środki ochrony indywidualnej to absolutna konieczność przy wszelkich pracach na wysokości. Jednak przed wyborem sprzętu asekuracyjnego należy poznać jego cechy i właściwości oraz dokładnie zorientować się, jak poprawnie dobrać sprzęt asekuracyjny do pracownika i charakteru realizowanych przez niego obowiązków.

Kiedy możemy mówić o pracy na wysokości?

Jako że praca na wysokości wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i dodatkowymi obowiązkami dla pracodawcy, ważne jest, aby wiedzieć, kiedy mamy do czynienia z pracą na wysokości, a kiedy nie powinniśmy stosować tego pojęcia. Określa to dość precyzyjnie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późn. zm. (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze zm.). W rozporządzeniu tym znajdziemy informację, iż pracą na wysokości jest praca wykonywana na wysokości równiej lub większej niż 1 metr nad poziomem podłogi lub ziemi. Istnieją jednak pewne wyjątki od tej definicji. Do prac na wysokości nie zalicza się prac wykonywanych na powierzchni osłoniętej ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 metra ścianami lub ścianami z oknami przeszklonymi, niezależnie od wysokości, na jakiej znajduje się ta powierzchnia. Oprócz tego jeśli powierzchnia, na której wykonywane są prace, wyposażona jest w stałe konstrukcje czy urządzenia chroniące przed upadkiem z wysokości, to również nie możemy mówić o pracy na wysokości. Ma to znaczenie z tego względu, że prace na wysokości muszą zostać przez pracodawcę odpowiednio zabezpieczone, a pracownicy wykonujący te prace – właściwie przeszkoleni. Jeśli jednak w rozumieniu przepisów prawa dana praca nie jest pracą na wysokości, to pracodawca zostaje zwolniony z tych obowiązków.

Sprzęt asekuracyjny jako skuteczne zabezpieczenie prac na wysokości

Według Głównego Urzędu Statystycznego upadek z wysokości stanowi 30% wszystkich wypadków, jakim ulegamy w pracy. Dodatkowo ważne jest, że wypadki w pracy związane z upadkiem z wysokości są najcięższe w skutkach, a w razie braku odpowiedniego zabezpieczenia bywa również, że kończą się one śmiertelnie. Zgodnie z przepisami pracodawca w pierwszej kolejności ma obowiązek zapewnić środki ochrony zbiorowej, takie jak rusztowania, bariery, pomosty, siatki ochronne, podnośniki czy windy. Nie zawsze jednak warunki pracy pozwalają na zastosowanie środków ochrony zbiorowej. W takiej sytuacji niezbędne jest zapewnienie pracownikom środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Najlepszy do tego celu jest sprzęt asekuracyjny. Aby sprzęt asekuracyjny mógł być skuteczny i spełniał swoje zadanie, musi on posiadać podzespół kotwiczący, podzespół łącząco-amortyzujący oraz szelki bezpieczeństwa. Podzespół kotwiczący jest elementem montowanym na konstrukcji nośnej, do niego z kolei mocowany jest podzespół łącząco-amortyzujący. Miejsce umocowania na konstrukcji nośnej musi być pewne i wytrzymałe. Szacuje się, że wytrzymałość punktu kotwiczenia powinna wynosić co najmniej 15 kN. Podzespół łącząco-amortyzujący to element łączący szelki bezpieczeństwa z punktem kotwiczenia. Odpowiada on bezpośrednio za pochłanianie energii kinetycznej powstającej w czasie spadania, a tym samym łagodzi negatywne skutki spadania z wysokości. Wśród podzespołów łącząco-amortyzujących można wyróżnić amortyzatory włókiennicze z linką bezpieczeństwa, urządzenia samohamowne oraz urządzenia samozaciskowe z prowadnicą giętką bądź sztywną. Szelki bezpieczeństwa to natomiast element, który pracownik zakłada bezpośrednio na ciało. Są one zaprojektowane i skonstruowane w taki sposób, by rozkładały siły działające na człowieka podczas spadania i nadawały ciału odpowiednią pozycję bezpieczną. Aby szelki bezpieczeństwa spełniały swoją funkcję, muszą być połączone z podzespołem łącząco- amortyzującym, a ten z kolei z podzespołem kotwiczącym. Każdy z elementów sprzętu asekuracyjnego musi być zgodny z obowiązującymi normami.

Źródło: Sklep BHP Prosave

 

Related posts

Dobre pojemniki cateringowe – czym powinny się charakteryzować?

Pakowanie paczek – jaka taśma sprawdzi się najlepiej?

Gdzie stosuje się aromatyzację pomieszczeń?