intercode.biz
IT i komputery Technologia

Modelowanie złożeń w NX CAD

Metody modelowanie złożenia w NX CAD

Kiedy faza koncepcyjna projektu dobiega końca, konieczne jest precyzyjne rozmieszczenie poszczególnych komponentów w produkcie. Proces ten nazywa się modelowaniem złożenia. Złożenie składa się z określonej liczby komponentów – części składowych, które mają ze sobą współgrać, aby spełnić zamysł konstruktora. W zależności od kilku czynników rozróżnić można dwie metody tworzenia złożeń: top-down, inaczej zwana zstępującą, i bottom-up, zwana wstępującą. W NX CAD możliwe jest wykorzystanie obu tych metod, przy czym za bardziej przemyślaną i strategiczną metodę uznać należy metodę top-down. To właśnie dzięki niej możliwe jest określenie jednej geometrii sterującej parametrami całego złożenia. W razie potrzeby wprowadzenia edycji, na przykład modyfikacji geometrii w komponentach, odbywa się ona z poziomu szkicu sterującego stworzonego w „modelu-szkielecie”, ponieważ wszelkie wartości parametrów sterujących powiązane są z odpowiednimi cechami, tworzącymi geometrię na niższych poziomach struktury złożenia. Możliwe jest więc na przykład sterowanie liczbą otworów w kilku komponentach na raz bez konieczności edycji tych części – całość ingerencji użytkownika odbywa się na najwyższym poziomie złożenia.

Funkcje modelowania złożenia

Istnieją różnego rodzaju złożenia – mniej lub bardziej skomplikowane geometrycznie, o różnej liczbie komponentów i dodatkowych cech czy atrybutów. W NX CAD zastosowano szereg funkcji, które pozwalają na swobodną pracę z dowolnym rodzajem i wielkością złożenia. Oprogramowanie NX jest zoptymalizowane pod kątem obsługi tak zwanych dużych złożeń, na przykład złożeń wielkogabarytowych maszyn i urządzeń, pojazdów czy linii technologicznych. Zaimplementowane rozwiązania nie tylko potrafią wydajnie wykorzystywać zasoby komputera, ale także rozsądnie zarządzać wyświetlaniem liczby obiektów na obszarze roboczym czy ilością danych poszczególnych komponentów. Przy wykorzystaniu odpowiednich technik, możliwe jest na przykład szybkie wczytanie złożenia ciężarówki Tatra, która składa się kilkudziesięciu tysięcy części (Rys 1).

przyklad-duzego-zlozenia-ciezarowka tatra

Rys. 1 Przykład dużego złożenia – ciężarówka Tatra

NX CAD oferuje szereg funkcji, które odpowiadają na potrzeby konstruktorów, jak na przykład szybkie tworzenie odbić lustrzanych oraz szyków komponentów w układzie kołowym, liniowym czy referencyjnym względem charakterystycznej geometrii, na przykład szyku otworów w komponencie (Rys. 2). System oferuje szereg poleceń służących do upraszczania i optymalizacji geometrii takich złożeń, na przykład pod kątem ukrycie strategicznych obszarów geometrii w przypadku wysłania plików do kooperantów.

szyk-zestawow-srubowych

Rys. 2 Tworzenie szyków komponentów umożliwia szybkie powielanie wskazanej geometrii

Dzięki opcji tworzenia tak zwanych rozmieszczeń w NX CAD możliwe jest zbudowanie w jednym pliku kilku konfiguracji danego złożenia, na przykład zaworu otwartego i zamkniętego czy podnośnika złożonego i rozłożonego.

Składanie komponentów w całość w NX CAD

Kiedy złożenie jest gotowe, warto upewnić się, że poszczególne komponenty są możliwe do zmontowania w całość. NX CAD oferuje w tym aspekcie bardzo przemyślane funkcje, które nie tylko zasygnalizują, w których miejscach następuje kolizja komponentów, na przykład ze względu na niewłaściwe ich zamodelowanie, ale także pozwolą automatycznie obliczyć głębokość kolizji, czy też wygenerować geometrię przenikania, służącą przykładowo do wykonania korekty komponentu. Dzięki temu części złożenia w szybki sposób zostaną uzdatnione do montażu, zanim jeszcze trafią do fazy produkcyjnej, w której każda pomyłka niesie za sobą większe lub mniejsze koszty i straty.

Dokumentacje w NX CAD

NX CAD umożliwia tworzenie kompletnej dokumentacji 2D i 3D, również z uwzględnieniem prowadzenia wiązek przewodów elektrycznych czy orurowania w cyfrowym modelu złożenia. W systemie NX dostępne są środowiska specjalizowane, które przy wykorzystaniu intuicyjnego interfejsu umożliwiają określenie szczegółowych ścieżek, po których poprowadzone zostaną odpowiedniego rodzaju kable czy rury, przykładowo te dostępne we wbudowanej bibliotece. Środowiska specjalizowane w NX CAD – w zależności od wybranego rodzaju – dysponują adekwatną sobie logiką działania i sposobem automatyzacji projektowania. Parametry cech czy atrybuty utworzonych obiektów są możliwe do zmapowania w celu na przykład szybkiego utworzenia dokumentacji technicznej 2D.

kompletne-zlozenie-urzadzenia

Rys. 3 Kompletne złożenie zawierające komponenty mechaniczne i elektryczne

Dokumentacja techniczna 2D zawiera nie tylko instrukcje wykonawcze poszczególnych komponentów, ale także instrukcje montażowe. NX CAD oferuje bardzo ciekawe funkcje tworzenia sekwencji montażowych w wybranej przez konstruktora kolejności, która w formie animacji może zostać przekazana do działu montażu, skracając czas składania produktu. Innym przykładem jest możliwość określenia, czy na przykład podzespół urządzenia uda się wyjąć przez jakieś mały otwór rewizyjny. NX CAD daje nam gotową odpowiedź, wyznacza ścieżkę wyciągania i pokazuje w jaki sposób na przykład obrócić dany obiekt, aby jego wymontowanie czy zamontowanie było możliwe.

NX CAD pomocny w każdej inżynierii

Olbrzymia gama funkcji, intuicyjny i przejrzysty interfejs, środowiska specjalizowane i wiele więcej – NX CAD to idealne narzędzie do tego, aby w profesjonalny sposób rozwiązać codzienne problemy inżynierów, odpowiedzialnych za tworzenie przedmiotów, które nas otaczają i towarzyszą nam na każdym kroku.

Opracował
Jakub Kręcisz

Related posts

Najnowsze technologie w lampach operacyjnych: Jakie innowacje poprawiają efektywność i precyzję oświetlenia?

Sieć reklamowa Google to Twoja szansa na skuteczną kampanię wizerunkową

Co to jest chmura hybrydowa i czemu zyskuje na popularności?