intercode.biz
 • Home
 • Przemysł
 • Operator koparko-ładowarki musi mieć skończony odpowiedni kurs
Biznes Przemysł

Operator koparko-ładowarki musi mieć skończony odpowiedni kurs

Sektor budowlany współcześnie opiera się przede wszystkim na wykorzystaniu różnych maszyn. Ich legalna i często bezpieczna obsługa jest uwarunkowana posiadaniem odpowiednich uprawnień. Zdobycie takich dokumentów nie zawsze jest procesem łatwym i przyjemny. Często po drodze pojawiają się różne problemy – natury prawnej czy finansowej. Części z nich można zawczasu zapobiec, uzbrajając się w odpowiednią wiedzę jeszcze przed przystąpieniem do planowanego przez nas kursu.

Kurs na operatora koparko-ładowarki – co warto wiedzieć przed przystąpieniem?

Zdobycie uprawnień operatora koparko-ładowarki jest procesem stosunkowo złożonym. Do podstawowych wartych zgłębienia tematów należą:

 • Cena kursu
 • Czas trwania kursu
 • Przeciwwskazania do odbycia szkolenia
 • Potrzebne dokumenty
 • Prace możliwe do wykonania po zdobyciu określonych uprawnień
 • Późniejsze sytuacja na rynku pracy

Kurs na operatora koparko-ładowarki – cena i czas trwania kursu

Co oczywiste, cena kursy waha się w zależności od regionu naszego kraju. Widełki kwotowe zamykają się jednak w zakresie od 1200 zł dla promocji do 2000 zł. Zwykle cena kursy, nie powinna wykraczać poza tą kwotę. Jeśli zaś chodzi o czas trwania to wynosi on 134 godziny podzielone na dwie zasadnicze części – teoretyczną oraz praktyczną. Co bardzo ważne do ceny i czasu trwania kursu należy doliczyć konieczność odbycia egzaminu organizowanego przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie oraz wykonania badań lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy.

Kurs na operatora koparko-ładowarki – przeciwwskazania do obycia szkolenia 

Jak wszystkie kursy, ten również posiada pewne przeciwwskazania do uczestnictwa. Do najważniejszych z nich należą problemy zdrowotne uniemożliwiające takową pracę oraz brak osiągnięcia wieku pełnoletniego.

Kurs na operatora koparko-ładowarki – potrzebne dokumenty.

Podstawową listę potrzebnych dokumentów stanowią odpowiednio:

 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy
 • Ksero dowodu osobistego
 • Zaświadczenie o wykształceniu co najmniej podstawowym
 • W przypadku chęci poszerzenie uprawnień – dokumenty poświadczające już zdobyte umiejętności

Kurs na operatora koparko-ładowarki – zakres możliwych do wykonywanie po nim prac

Kurs na operatora koparko-ładowarki klasy III daje nam prawo kierować koparko-ładowarkami dowolnej wielkości oraz pojemności łyżki, a także koparkami jednołyżkowymi o pojemności 4 oraz 8 ton.

Kurs na operatora koparko-ładowarki – sytuacja na rynku pracy

W dobie coraz mniejszej liczby specjalistów oraz ciągle wzrastającego popytu na usługi budowlane sytuacja operatorów koparko-ładowarek na rynku pracy jest bardzo dobra.

Kurs na operatora koparko-ładowarki – czy warto?

Oczywiście, że tak. Zawsze warto inwestować w swój rozwój i swoje umiejętności. Posiadanie uprawnień operatora koparko-ładowarki w naszym kraju, jak i poza nim, daje bardzo dobre perspektywy pracy i ewentualnego dalszego rozwoju. Pracodawcy w dobie bumu budowlanego ostatnich lat wciąż poszukują nowych pracowników, co rodzi nadzieje na jeszcze większe zarobki w tym sektorze.

Related posts

Wyburzasz ścianę lub budynek? Czego będziesz potrzebować?

Jak wybrać dobre biuro rachunkowe?

Folia poliolefinowa – jakie ma zastosowanie?