intercode.biz
  • Home
  • Przemysł
  • Własna sprężarkownia w zakładzie produkcyjnym – zalety rozwiązania
Przemysł

Własna sprężarkownia w zakładzie produkcyjnym – zalety rozwiązania

By zachować pozycję na rynku i zyskać przewagę nad konkurencją, zakłady przemysłowe muszą spełnić coraz bardziej wyśrubowane normy i wymogi technologiczne. W tym celu niezbędne jest inwestowanie w rozwój parku maszynowego (w tym sprężarkowni), co pozwoli uzyskać maksymalną wydajność oraz jakość produkcji. Oczywiście rozwiązanie to wiąże się z konkretnymi wydatkami, jednak posiada również szereg wymiernych zalet.

Utrzymanie wysokiej wydajności produkcji

Sprężone powietrze jest drugim (po energii elektrycznej) najczęściej wykorzystywanym medium w zakładach produkcyjnych. Wytwarzane jest ono w znajdujących się w sprężarkowniach kompresorach. Posiadanie przez zakład własnych urządzeń zaspokajających zapotrzebowanie na sprężone powietrze znacząco poprawia wydajność produkcji, co prowadzi do zwiększenia zysków przedsiębiorstwa.

Przede wszystkim wraz z rozwojem technologii i rosnącymi wymogami rynku obecność sprężarkowni w zakładzie staje się elementem kluczowym do utrzymania produkcji na odpowiednim poziomie. Istotny jest przy tym wybór urządzenia, które będzie zarówno wydajne, jak i zdolne do pracy również w szczególnie trudnych warunkach. Doskonale sprawdzają się tu zarówno śrubowe sprężarki olejowe, jak i bezolejowe, które łatwo jest podłączyć do sieci sprężonego powietrza; ponadto posiadają one zabezpieczenia wpływające na bezpieczeństwo pracy – zarówno urządzeń, jak i pracowników.

Optymalizacja kosztów

Wyposażenie we własny kompresor pozwoli na dokładne dobranie modelu urządzenia do zapotrzebowania zakładu na sprężone powietrze. To również stanowi czynnik pozwalający na uzyskanie maksymalnej wydajności produkcji, przy jednoczesnym uniknięciu niepotrzebnego poboru mocy, co ma miejsce w przypadku stosowania nieadekwatnych do potrzeb zakładu sprężarek o zbyt dużej mocy i wydajności.

Oprócz tego czynności serwisowe przebiegają szybciej, jeżeli są przeprowadzane na miejscu, dzięki czemu minimalizuje się ryzyko długich przestojów.

Sprężarka dopasowana do potrzeb zakładu

Najczęściej spotykane w zakładach przemysłowych są sprężarki śrubowe. Są to przede wszystkim urządzenia łatwe w obsłudze. Oprócz tego wykazują dużą wytrzymałość podczas pracy w trudnych oraz szkodliwych warunkach. Istotne jest jednak dopasowanie ich wydajności do zapotrzebowania zakładu na produkowane przez nie sprężone powietrze. W przedsiębiorstwach o mniejszym zapotrzebowaniu lepiej od dużych sprężarek sprawdzą się kompresory kompaktowe. Duże urządzenia, z możliwością regulacji prędkości obrotowej przydatne są w rozbudowanych zakładach produkcyjnych.

Ponadto przy dużym nakładzie pracy oraz w przemyśle ciężkim lepszym wyborem będą sprężarki olejowe. Urządzenia bezolejowe lepiej sprawdzają się lekkich gałęziach produkcji, takich jak branża medyczna czy papiernicza.

Współczesne sprężarkownie wyposażane są w urządzenia, które dostarczają sprężone powietrze najwyższej jakości, jednocześnie będąc łatwymi w obsłudze, bezpiecznymi oraz emitującymi stosunkowo niewiele hałasu. Ponadto przy nowoczesnych kompresorach śrubowych występuje znacznie niższe ryzyko długich (a co za tym idzie – kosztownych) przestojów w produkcji w razie konieczności serwisowania, dzięki dużej dostępności części zamiennych.

Z tego powodu największe i najlepiej zarządzane zakłady przemysłowe inwestują we własne sprężarkownie, oszczędzając tym samym czas i pieniądze.

Related posts

Folia poliolefinowa – jakie ma zastosowanie?

Dlaczego kable robi się właśnie z miedzi?

Wyłączniki bezpieczeństwa – przegląd najpopularniejszych rozwiązań na rynku