intercode.biz
  • Home
  • Biznes
  • Konieczne zabezpieczenia przy pracy na wysokościach
Biznes

Konieczne zabezpieczenia przy pracy na wysokościach

Praca na wysokości jest szczególnie niebezpieczna dla pracowników. Osoby pracujące w ten sposób narażone są na upadek, którego konsekwencją może być ciężki uraz ciała, a nawet śmierć. Aby zminimalizować możliwość zaistnienia wypadku pracujących na wysokości, niezbędny jest odpowiedni sprzęt, o którym można się dowiedzieć z poniższego artykułu.

Zabezpieczenia w pracy na wysokościach – o tym powinien wiedzieć każdy pracodawca

Aktualne przepisy jasno opisują warunki w jakich powinna przebiegać praca, w tym praca wykonywana na wysokościach. Pracodawcę stawiają one w pozycji osoby zobowiązanej do zapewnienia pracownikom maksimum bezpieczeństwa. Po pierwsze powinien on w miarę możliwości wyeliminować ryzyko wypadku, czyli rozważyć możliwość wyeliminowania pracy na wysokości i np. wziąć pod uwagę możliwość zastosowania wysięgników. Do obowiązków, do których realizacji, zobligowany jest pracodawca zalicza się również zapewnienie:

  • bezpośredniego nadzoru nad pracami,
  • instruktażu dotyczącego powierzonych pracownikom zadań,
  • odpowiednich środków zabezpieczających, do których zalicza się środki ochrony indywidualnej oraz środki ochrony zbiorowej.

Spośród wymienionych obowiązków pracodawcy na szczególna uwagę zasługują środki ochrony, jakimi w trakcie wykonywania swoich obowiązków powinien dysponować pracownik. Sprzęt ten powinien być właściwy do miejsca wykonywania pracy, zapewniać wymagany poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz spełniać wymagania przepisów BHP.

Środki ochrony zbiorowej w pracy na wysokości

Jeżeli uniknięcie pracy na wysokości jest niemożliwe, w pierwszej kolejności powinny być zastosowane środki ochrony zbiorowej. Podczas wykonywania robót na wysokościach podstawowym środkiem ochrony zbiorowej są balustrady. Następnym, coraz bardziej popularnym sposobem ochrony zbiorowej, jest siatka bezpieczeństwa. W wielu przypadkach to właśnie siatka stanowi najlepsze zabezpieczenia pracy na wysokości. Warto jednak pamiętać, że siatka powinna mieć powierzchnię min. 35 m2 oraz najmniejszy bok większy niż 5 m. Co więcej, powinna ona być zawieszona jak najwyżej, aby skrócić długość spadania.

Sprzęt będący gwarancją bezpieczeństwa podczas pracy na wysokościach

W sytuacjach, gdy uniknięcie zagrożeń jest niemożliwe, a środki ochrony zbiorowej nie stanowią wystarczającego zabezpieczenia, stosuje się środki ochrony indywidualnej. Do puli środków noszonych lub trzymanych przez pracownika pracującego na wysokości w celu ochrony przed jednym lub kilkoma zagrożeniami zalicza się szelki bezpieczeństwa, czyli uprzęże służące do powstrzymywania upadku. Aktualnie dostępne na rynku szelki bezpieczeństwa są wykonane zgodnie z normą PN-EN 361, która dokładnie opisuje wymogi dotyczące konstrukcji tego rodzaju sprzętu. Prawidłowe szelki przeznaczone do pracy na wysokościach np. w budownictwie posiadają między innymi cztery klamry regulacyjne, pas do pracy w podparciu oraz dwa punkty zaczepowe.

Linki bezpieczeństwa to kolejny składowy ochrony indywidualnej pracownika wykonującego obowiązki zawodowe na wysokości. Stanowią one jeden z ważniejszych elementów łączących w systemie powstrzymywania spadania. Mogą one być wykonane z liny stalowej, liny syntetycznej, łańcucha bądź taśmy. Dążąc do rozszerzenia możliwości użytkowania linki bezpieczeństwa, istnieje możliwość dołączenie do niej amortyzatora, który daje gwarancje bezpiecznego powstrzymania spadania. Amortyzator nierzadko łączy się z dwoma linkami bezpieczeństwa, co pozwala poruszać się po rusztowaniach oraz konstrukcjach stalowych przy zachowaniu zasady ciągłego dopięcia do minimum jednego punktu. Do środków ochrony indywidualnej zalicza się również aparaty samozaciskowe, urządzenia samohamowne oraz hełmy ochronne.

Skuteczność sprzętu – istotna w pracy na wysokościach

Sprzęt sam w sobie nie stanowi skutecznego zabezpieczenia. Ważne jest, aby odpowiednio dobrać go do specyfiki i warunków, w jakich wykonywana jest praca. Powinien on również uwzględniać wymagania ergonomii oraz w jak najmniejszym stopniu powodować niedogodności związane z ich noszeniem. Co więcej, pracownik powinien być poinformowany o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Źródło: Glovex.com.pl – Odzież ochronna

Related posts

Business intelligence, czyli jak lepiej zarządzać przedsiębiorstwem

Co warto wiedzieć o obróbce drewna i właściwościach tego popularnego materiału?

Prowadzisz firmę transportową? Korzystaj ze sprawdzonego oprogramowania